Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem sesji, które odbędą się 23. listopada 2023 roku podczas tegorocznego
Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

Po roku 1989 Polska gospodarka stanęła przed wyzwaniem transformacji gospodarki z modelu sterowanego centralnie na wolnorynkowy. Wiązało się to z wieloma reformami, czasem niezwykle bolesnymi.


Co więcej, aby móc konkurować na rynku globalnym młode polskie przedsiębiorstwa musiały równocześnie radzić sobie z globalnymi trendami. Po ponad 30 latach Polska niewątpliwie zbliżyła się do poziomu rozwoju największych gospodarek świata. Z pozycji jednego z najbiedniejszych państw Europy, skromnego reprezentanta bloku wschodniego, staliśmy się liczącym producentem, eksporterem dóbr, krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej z PKB na poziomie, który nie sytuuje nas dziś w ogonie Europy.


Jednym z głównych motorów napędowych tego wzrostu gospodarczego jest branża motoryzacyjna. Przemysł motoryzacyjny odpowiada za 8% PKB oraz za ok. 13,5% wartości eksportu. Motorem napędowym branży są producenci części. Polska zajmuje 7. miejsce na liście największych eksporterów podzespołów na świecie z wartością eksportu 15,1 mld dolarów, która rokrocznie wzrasta. Nie powinniśmy również zapominać o dystrybutorach części, którzy prężnie rozwijają swoje modele dystrybucji plasując Polskę w czołówce Europy pod względem dystrybucji części.


Image
  • Czy ostatnie 30 lat to rzeczywiście „złoty wiek” polskiej gospodarki?
  • Jakie były główne czynniki wzrostu?
  • Jaką rolę w rozwoju odegrało państwo?
  • Co dalej, jak utrzymać te wyniki?
Image

Rynek motoryzacyjny stoi przed wieloma wyzwaniami. Jesteśmy w momencie przełomowej transformacji, która z pewnością wpłynie znacząco na kształt przyszłego sektora motoryzacyjnego. Sektora, który jest bardzo zróżnicowany - wiele podmiotów odgrywa ważne role w górę i w dół łańcucha wartości, a każdy z nich ma inne potrzeby, musi stawić czoła różnym problemom i wyzwaniom, a bardzo często - ma przeciwstawne poglądy na temat kierunku, w którym powinny zmierzać zmiany.


Ta sesja ma na celu pokazanie nam, jak różne podmioty w łańcuchu wartości radzą sobie z trwającą transformacją i jakie są perspektywy sektora na nadchodzącą przyszłość widzą przedstawiciele organizacji europejskich reprezentujących cały wachlarz podmiotów motoryzacyjnych.

Image

Na preferencje konsumentów dotyczące wyboru części wykorzystywanych do napraw wpływa wiele czynników. Poza najbardziej oczywistymi jak cena, jakość i dostępność, niezwykle dużą rolę odgrywają również kwestie ekologiczne i światopoglądowe.


Ekologia i kultura zero-waste promują wydłużanie cyklu życia produktów poprzez ich ponowne użycie, naprawę czy regenerację. Takie podejście pozwala również obniżyć cenę tych produktów oraz finalnie zmniejszyć koszt utrzymania pojazdu.


Na rynku kierowcy mają wiele alternatyw – od części marek premium, przez części porównywalnej jakości, części regenerowane, a nawet części używane, które mogą również stanowić swego rodzaju alternatywę w przypadku niektórych pojazdów.


Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak promowane przez UE założenia gospodarki obiegu zamkniętego, w domyśle zwiększanie znaczenia części regenerowanych oraz nieśmiały zwrot w kierunku części używanych, będą się miały do uwarunkowań rynkowych i opinii branży w temacie.

Image

Dyskusje na temat przyszłości stacji kontroli pojazdów i systemu przeprowadzanych badań technicznych od kilku lat są przedmiotem dyskusji, zarówno w branży, podczas spotkań z resortem infrastruktury, ale są również szeroko komentowane w mediach.


Brak waloryzacji opłat za badania techniczne oraz jakość przeprowadzanych badań technicznych ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale i na całą branżę i wszystkich uczestników łańcucha wartości, od dystrybutorów, przez producentów części po warsztaty motoryzacyjne.


Jakie działania powinny zostać podjęte w celu poprawy sytuacji?

Czy żądania właścicieli SKP odnośnie podwyżek opłat za badanie są zasadne oraz jaka argumentacja za tym stoi?


O tym jakie są perspektywy rozwoju branży w obszarze badań technicznych pojazdów będą rozmawiać przedstawiciele właścicieli stacji kontroli pojazdów, reprezentanci dostawców specjalistycznego wyposażenia warsztatów i stacji kontroli oraz niezależni eksperci z zakresu szkoleń. Wspólnie postarają się odpowiedzieć na pytanie odnośnie tego jaka przyszłość czeka ten sektor.

Image

Kontynuacja dyskusji rozpoczętych w ubiegłym roku na kongresie. Poszukiwanie sposobów na przyciągnięcie ludzi na rynek pracy IAM z uwzględnieniem różnych czynników wpływających na sytuację, np. jak IAM jest postrzegany w oczach potencjalnych pracowników, wpływ historii, nawyków i mentalności poprzednich pokoleń, wszystko to w połączeniu z indywidualnymi inicjatywami podejmowanymi w kraju, ale także postępami poczynionymi przez inicjatywę Talents 4AA w celu uczynienia niezależnego rynku wtórnego atrakcyjnym miejscem pracy.

Image

Prezentacja Roland Berger przedstawi zaktualizowany przegląd europejskiego motoryzacyjnego rynku wtórnego pod względem czynników rynkowych, wielkości oraz trendów krótko-, średnio- i długoterminowych. Przedstawi również spojrzenie na konkurencyjny krajobraz i potencjalną ewolucję scenariuszy do 2030 roku.

Image

Deglobalizacja staje się faktem, a rywalizujące ze sobą państwa stawiają coraz mocniej na interwencjonizm. Co więcej wybuchające w ostatnich latach konflikty wojskowe skłoniły wiele państw do zwiększenia nakładów na wojsko i rozbudowy armii. Motoryzacja również staje się polem rywalizacji mocarstw. Chiny już od lat mocno wspierają tę branżę, co zaowocowało pozycją lidera w produkcji samochodów, a zwłaszcza samochodów elektrycznych. Również USA mocno postawiły na rozwój elektromobilności, w który zainwestują miliardy dzięki Inflation Reduction Act. Co prawda również Unia Europejska ogłosiła swoje plany inwestycji (m.in. Net-Zero Industry Act), jednakże ich skala nie dorównuje działaniom chińskim i amerykańskim. Kluczowym zagadnieniem dla przemysłu staje się dostęp do surowców. Niestety największe złoża surowców wykorzystywanych w nowych technologiach leżą poza Europą.


Jaka rysuje się przyszłość dla europejskiej gospodarki i motoryzacji? Czy Europie uda się utrzymać pozycję motoryzacyjnego lidera mimo dotowanej konkurencji z Chin i USA? Czy dostawy dla wojska uratują technologię silnika spalinowego? Czy europejski przemysł motoryzacyjny może szukać nowych rynków zbytu?

Image

Podczas sesji zostanie wykorzystana aplikacja TechTIR App - intuicyjny program w formie quizu dla grup zainteresowanych poprawieniem osiągów silnika.


Aplikacja pozwoli uczestnikom sesji na poznanie problematyki popularnego „chip tuningu” w pojazdach ciężarowych. Każdy będzie miał możliwość indywidualnej modyfikacji oprogramowania samochodu, aby obniżyć spalanie, podnieść moc i moment obrotowy oraz zmniejszyć poziom eksploatacji podzespołów korelujących ze sobą w pojeździe, by w efekcie przekonać się jak wprowadzone modyfikacje wpłyną na działanie pojazdu.


Przez „gąszcz” technicznych niuansów uczestników przeprowadzi Szef Działu Technicznego i Właściciel firmy TechTir – Bartosz Woźnikowski.

Regeneracja części - klucz do zrównoważonego rozwoju

11:30-12:45, Sala Concerto

Obecnie w Europie trwają prace nad uzgodnieniem jednej wspólnej definicji regeneracji (w ramach prac nad dokumentacją rozporządzenia ELV), co w znacznym stopniu ułatwiłoby funkcjonowanie firm zajmujących się regeneracją w całej Europie. Regeneracja w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w której jak najwięcej materiałów otrzymuje nowe życie, a jak najmniej trafia na śmietnik. Mówiąc o innych aspektach regeneracji, oprócz korzyści dla środowiska, należy również wziąć pod uwagę aspekt oszczędności kosztów, ale także kwestie jakości i niezawodności, a także aspekt konsumencki.


Regeneracja powinna zająć znaczące miejsce w świadomości konsumentów. Należy również podkreślić aspekt zrozumienia znaczenia regeneracji, nie tylko z perspektywy ekonomicznej, ale także biorąc pod uwagę jakość części poddawanej procesowi regeneracji.


Wszystko to, w połączeniu z niekorzystnym otoczeniem prawnym, stanowi duże wyzwanie dla firm zajmujących się regeneracją, co nie powinno mieć miejsca, biorąc pod uwagę nacisk ustawodawcy UE na kwestie zrównoważonego rozwoju i ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.


Dyskusja w ramach tego panelu będzie pierwszym krokiem do dalszych wspólnych działań firm i organizacji zaangażowanych w proces remanufacturingu w celu ustalenia wspólnych celów w zakresie dostosowania ekonomicznej i społecznej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zamknięta sesja warsztatowa

13:45-15:15, Sala Concerto

Zamknięta sesja bez udziału widowni. Kontynuacja rozmów przedstawicieli sieci warsztatowych z udziałem przedstawicieli szkół oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dyskusja nad wypracowaniem wspólnego mianownika w dalszej współpracy pomiędzy instytucjami-placówkami oświatowymi-warsztatami motoryzacyjnymi.

Partnerzy specjalni

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Partner kolacji

Patroni honorowi

Współorganizatorzy

Patroni medialni

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) to ponad 100 największych graczy przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld złotych rocznie tworzących ponad 330 000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

Więcej informacji na www.sdcm.pl.

Stowarzyszenie Dystrybutorów
i Producentów Części Motoryzacyjnych


ul. Za Dębami 3, Warszawa 05-075

Monika Pytkowska
monika.pytkowska@sdcm.pl
+48 607 470 967


Magdalena Pytkowska

magdalena.pytkowska@sdcm.pl

+48 789 292 496


Paweł Misierewicz

pawel.misierewicz@sdcm.pl

+48 734 478 074

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności oraz informacją na temat przetwarzania danych osobowych (RODO)